Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) platí pro nákup služeb ve Studiu zdravého pohybu Pilates Kateřina (dále „Studio“) a vymezují nebo upřesňují práva a povinnosti mezi:
Kateřina Štillerová – Studio zdravého pohybu Pilates Kateřina (dále „Prodávající“)
a klienty Studia (dále „Kupující“).

Obecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy se řídí s právním řádem České republiky.

Kupující zaplacením kurzovného souhlasí s pořizováním fotografií či videozáznamu lektorem kurzu během výuky a jejich následným použitím pro účely propagace programu organizátora.

Kupujícímu je během výuky zakázáno pořizovat jakýkoliv audio nebo video záznam.

Zápis do kurzu, rezervace

Zápis do kurzu se provádí prostřednictvím rezervačního systému. Po provedení rezervace bude kupujícímu zaslán email s výzvou k platbě. Splatnost je 14 dní od vystavení. Při platbě je nutné zadat variabilní symbol uvedený ve výzvě k platbě, jinak platba nebude dohledána a včas provedena úhrada a rezervace místa v kurzu.

Uhrazením kurzovného je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a rezervace místa se stává závaznou.

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas:

  • s podmínkami a pravidly pro registraci a účast na kurzu
  • s použitím pořizovaných fotografií a videozáznamu organizátorem během kurzu a jejich následným zveřejněním při propagaci programu organizátora
  • souhlasí s tím, že během výuky nebude pořizovat žádný video a audio záznam
  • s použitím poskytnutých údajů k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem apod.), účastník kurzu může požádat písemně o výmaz z databáze na e-mailovou adresu pilateskaterina@gmail.com, případně může využít možnost o zasílání novinek zrušit v rezervačním systému.

Platba za kurz musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu.

V případě plného kurzu se platba převádí bezplatně zpět na účet, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno.
Účast na kurzu je určována podle příchozích plateb.

Všechny ceny jsou konečné a Kateřina Štillerová – Studio zdravého pohybu Pilates Kateřina není plátcem DPH.

Celková cena kurzu je uvedena na webových stránkách www.pilateskaterina.cz v záložce „Ceník“.

Storno celého kurzu

V případě zrušení účasti na kurzu bude účtován poplatek ve výši:

  • 25% uhrazené částky v případě storna 28 dní před zahájením kurzu,
  • 50% uhrazené částky v případě storna 5 dní před zaháhením kurzu,
  • 100% uhrazené částky v okamžiku zahájení kurzu.

Storno lekce a náhrada nevyužité lekce

Po uhrazení kurzovného bude kupujícímu v rezervačním systému uhrazen celý kurz a kupující bude rezervován do všech lekcí kurzu. Kupující může svou skupinovou lekci odhlásit v rezervačním systému nejpozději 12 hodin před začátkem lekce a svou individuální lekci nejpozději 24 hodin před začátkem lekce sms zprávou na tel. č: 777975198 nebo emailem: pilateskaterina@gmail.com

Nevyužité lekce může v době platnosti kurzu kupující použít v jiném kurzu. K vybírání náhrad neslouží „otevřené lekce“. Rezervace náhradní lekce bude v rezervačním systému vytvořena prodávajícím. 

Studio si vyhrazuje právo 2 lekce v kurzu zrušit a požádat účastníky o využití náhradního termínu kurzu nebo o převedení peněz za lekce na kredit pro účast na jednotlivých lekcích. V případě, že by bylo nutné zrušit (např. ze zdravotních důvodů lektora) i jiné lekce, budou peníze převedené do kreditu nebo na základě písemné žádosti vráceny na účet kupujícího.

Otevřené / Jednotlivé lekce

Pro cvičení mimo kurz může kupující využít rozvrh otevřených lekcí a přihlásit se na ně prostřednictvím rezervačního systému. Volné lekce jsou hrazeny z kreditu, který si kupující nabijí převodem peněz na účet 2301776872/2010 s informací v poznámce „kredit“.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny informace získané od zákazníků jsou používány pouze pro vnitřní potřebu Studia za účelem správy rezervací a vystavení faktury. Při objednávání služeb jsou od kupujícího požadovány pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné další straně.