Principy pilates

Pravidelný, správně provedený, soustředěný a pomalý pohyb může změnit naše pohybové návyky k lepšímu, kvalitnějšímu a bezbolestnému pohybu. Přesně v tomto duchu jsou vedeny naše lekce.

Koncentrace

Soustředění je klíčem k úspěchu při cvičení. Dokážete-li se plně zaměřit na provádění pohyb, objevíte své hranice a sílu o které jste ani nevěděli.

Dech

Díky správné synchronizaci dechu a pohybu se spojujete se svým tělem. Dech může být průvodcem prováděného cvičení.

Kontrola

Kontrola pohybu je klíčem k efektivnímu cvičení. Zaměříme-li se na správnou techniku a kontrolu každého pohybu, můžeme očekávat výsledky bez bolesti.

Preciznost

Jedině zaměření se na detail, může pomoci s nacvičením správných pohybových stereotypů. Jedině s precizním provedením pohybu se můžeme posunout dál.

Plynulost

Pro propojení jednotlivých pohybů potřebujeme plynulost. Jedině plynulým pohybem můžeme dosáhnout flexibility a koordinace pohybu.

Centrum těla / CORE

Centrum těla, neboli CORE, je základem síly celého těla.
Cvičením vnášíme do našeho těla uvědomění a důvěru v naše tělo.

Izolace

Izolace přináší do cvičení přesnost. Díky izolovanému pohybu se můžeme zaměřit na symetrii a sílu těla.

Rutina

Rutina je základem úspěšného cvičení. Cvičení se stane součástí našeho životního stylu a proto nás může posunout dál. Díky rutině vytváříme lepší cestu ke zdraví a silnému tělu.